CİSST İletişim Sorumlusu Arıyor!

İLANIMIZ BAŞVURUYA KAPANMIŞTIR

İş İlanı: İletişim Sorumlusu

Sözleşme Türü: Tam zamanlı

Çalışma Yeri: İstanbul/Kadıköy

Çalışma Saatleri: 10:30 – 18:00

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) Ne Yapar?

CİSST tüm mahpusların temel hak ve özgürlüklerinin garanti altına alınması, insanlık onuruna uygun şekilde muamele görmeleri, ihtiyaç duyduklarında ilgili başvuru mekanizmalarına erişebilmeleri için hapishane koşullarını izler ve bu konuda iyileşme sağlanması adına savunuculuk çalışmaları yapar. 2009’dan bu yana, özel ihtiyacı olan mahpuslara yönelik çalışmalar da yürütüyor. Bu bağlamda kadın, çocuk, LGBTİ+, yabancı uyruklu, ağırlaştırılmış müebbet, engelli, yaşlı, işçi ve sağlık sorunları olan mahpusların haklarına odaklanmıştır. Hapishane izleme ziyaretleri, mektuplaşma, CİSST danışma hattı, avukat ziyaretleri, ailelerle görüşmeler, resmi kurumlara yapılan ihlalin soruşturulması ve sona erdirilmesine yönelik insan hakları başvuruları, bilgi edinme başvuruları, soru önergeleri, medya incelemesi gibi araçlar kullanarak veri toplar, iddiaların soruşturulması için başvurular yapar, ihlallerin ortadan kaldırılması ve mağduriyetlerin giderilmesine yönelik savunuculuk ve lobi faaliyetleri yürütür. Sahadan topladığı bulguları raporlar, Türkiye’deki ve uluslararası alandaki ilgili kurumların dikkatine sunar.

Görev ve Sorumluluklar:

 • Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nin iletişim ve kampanya stratejisinin hazırlanması ve uygulanması,
 • CİSST’in kurumsal kimliğinin oluşturulması/ güçlendirilmesi ve iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları organize etmek ve bu çalışmalarda aktif rol almak
 • Kurumsal görünürlük materyallerinin biçim, içerik ve dilinin oluşturulmasının organizasyonunu yapmak, gerektiğinde bunun için ekip çalışmaları düzenlemek,
 • CİSST terminolojisinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda aktif rol ve sorumluluk almak,
 • CİSST faaliyetlerinin görünürlüğünü arttırmaya yönelik faaliyetleri organize etmek,
 • Basın ile ilişkilerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için Savunuculuk Koordinatörü ile çalışmalar yürütmek,
 • Her yıl hazırlanan CİSST faaliyet raporunun hazırlanması için İzleme ve Değerlendirme Koordinatörü ile beraber çalışmak,
 • CİSST raporlarının ve yayınlarının görünürlük ve tasarım kontrolünü yapmak,
 • Medyada hapishane, mahpusların sorun ve haklarının görünürlük ve temsilinin izlemesini yapmak; hapishanelere dair hak temelli dilin medyada yerleşmesi için Savunuculuk Koordinatörü ile çalışmalar yürütmek,
 • CİSST’in medyadaki görünürlük ve temsilinin takibini yapmak, konuya dair iyileştirme çalışmalarında yer almak,
 • CİSST siteleri, dijital platformları ve sosyal medya hesaplarına içerik sağlamak ve bu hesapları yönetmek,
 • WordPress tabanlı web sitelerinin güncellemesini ve kontrollerini yapmak,
 • CİSST yazılarının ve basın duyurularının redaksiyonunu yapmak,
 • CİSST’in görünürlük çalışmaları veya savunuculuk faaliyetleri için gerekli olan görsel materyalleri hazırlamak ve/ya buna dair hizmet alınacak ajans/ şirketlerin belirlenmesinde, iletişimin sağlanmasında ve satın alımlarda aktif rol almak,
 • CİSST’in iletişim ve görünürlük çalışmalarına dair tüm istatistiklerinin tutulması ve raporlanması.

Aranan Nitelikler

 • İletişim alanında en az üç senelik çalışma deneyimine sahip olmak (sivil toplum kuruluşlarında çalışmış olmak ya da gönüllülük yapmak tercih sebebidir),
 • MS Office programlarına ve Google Workspace araçlarına ileri derecede hâkim olmak,
 • Görsel düzenleme programlarına (Adobe Indesign, Premiere Pro, Photoshop ve Canva) hâkim olmak,
 • İleri derecede sözlü ve yazılı İngilizce bilgisine sahip olmak,
 • Temel sosyal medya araçlarının kullanımı ve yönetimine dair deneyim sahibi olmak;
 • Temel insan hakları kavramları ve hapishaneler konusunda bilgi, ilgi, üretim veya çalışma deneyimi sahibi olmak,
 • Farklı gruplara önyargısız davranabilmek ve her türlü ayrımcı tutumdan uzak davranmak,
 • Yazılı ve sözlü anlamda güçlü iletişim becerilerine sahip olmak,
 • Gerektiği durumlarda inisiyatif almak, genel işleyişte takım çalışmasına yatkın olmak,
 • Geri bildirime açık olmak,
 • Dikkatli ve düzenli çalışmak, iş takibi yapabilmek, yüksek organizasyon becerisine sahip olmak,
 • Sonuç odaklı, problem çözme yaklaşımıyla hareket etmek,
 • İnsan hakları ve dernek ilke ve hedefleriyle[1] uyumlu çalışmak,
 • CİSST’in ilke, değer ve politika belgelerine uyumlu çalışmak[2].

Son Başvuru Tarihi: 

Adaylar, İngilizce olarak hazırlanmış özgeçmiş ve niyet mektuplarını, önceki iş deneyimlerinde birlikte çalışmış oldukları iki koordinatörün/süpervizörün/yöneticinin referans bilgileriyle birlikte 18 Ağustos 2023 tarihi saat 18:00’a kadar basvuru@cisst.org.tr adresine gönderebilirler. Konu kısmına “İletişim Sorumlusu” yazılması rica olunur.


[1] https://cisst.org.tr/hakkimizda/ilkelerimiz/

[2] https://cisst.org.tr/hakkimizda/politika-belgeleri/