CİSST Tematik Alan Gönüllüsü arıyor!

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) için gönüllü çalışma, insan hakları ihlalleri söz konusu olduğunda en riskli mekânlardan olan hapishanelerde, mahpusların hak ve özgürlüklerinin korunması; haklar, koşullar ve uygulamalar bağlamında hapishanelerin uluslararası insan hakları standartlarına ve insan onuruna uygun hale getirilmesi amacıyla yürüttüğümüz, kişilerle ücret ilişkisine girmeden yaptığımız ortak çalışmaları ifade eder.

Başvuru formu için tıklayın

Son başvuru: 26 Mayıs 2023 Cuma saat 18.00 

İletişim: gonullu@cisst.org.tr

Amacımız:

 • CİSST’in savunuculuk ve izleme faaliyetlerinde ürettiği veriyi görselleştirilerek derneğin tanınırlığını arttırmak. 
 • Derneğin erişim sağladığı kitleyi çeşitlendirmek.
 • Faaliyet çıktılarının hedef kitleyle etkileşimini artırmak.
 • Gönüllülerle birlikte yapılan çalışmalar aracılığıyla daha çok insana ulaşıp hapishanelerin görünürlüğünü ve bu alandaki kırılgan grupların koşullarına ilişkin farkındalığı arttırmak.  

Genel sorumluluklar: 

 • Çalışma esaslarımıza uygun olarak insan haklarını önceleyen ve her türlü ayrımcılıktan uzak bir dil ve yaklaşım sergilenmesi
 • Dernekteki bilgi ve belgelerin dernek dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılmaması, KVKK ile uyumlu davranılması. (Mahpusların ve derneğin özel nitelikli verilerinin korunması amacıyla gönüllü tarafından KVKK metni imzalanacaktır.)
 • Gönüllülerin belirtilen gün ve saatlerde ofiste bulunması ve geçerli bir sebepten gelinemeyecek olması halinde mazeretin sorumlu kişi ile paylaşması,
 • Dernekteki bilgisayar, telefon, faks ve diğer cihazların bireysel amaçlar için kullanılmaması.

Pozisyon özelindeki sorumluluklar:

 • Dernek oryantasyonu ve tematik alan genel eğitiminin tamamlanması
 • Sorumlu olunan tematik alanlarda haftalık haber tarama faaliyetine destek olunması
 • Sorumlu olunan tematik alanların bloglarına haber girişi yapılması
 • Çalışılan tematik alana dair araştırma faaliyetlerine destek olunması
 • Haber, rapor, makale gibi içerik üretimlerine katkı sağlanması

Aranan nitelikler: 

 • CİSST ilkeleriyle uyumlu olmak. Zarar vermeme ilkesi uyarınca insan haklarını önceleyen ve her türlü ayrımcılıktan uzak bir dil ve tutuma sahip olmak
 • Hapishane alanında veya tematik alanlarımızdan birinde veya daha fazlasında bilgi/ilgi sahibi olmak
 • Birden fazla kişiden iş, yönlendirme ve geri bildirim almaya açık olmak, ekip ile çalışmaya yatkın olmak
 • Dikkatli çalışma ve detaylara özen gösterme becerisine sahip olmak
 • WordPress tabanlı web sitesi kullanımı deneyimi 
 • Medya takibi deneyimi
 • Google Office/Microsoft Office programlarına hakimiyet

Rapor verilecek kişi(ler): 

 • Sorumlu olunan tematik alanların temsilcileri birincil iletişim kişileridir, gönüllü bu temsilcilerle ortak çalışma yürütür ve onlara karşı sorumludur.

Çalışma zamanı: 

 • Hafta içi bir tam gün ya da iki yarım gün

Süre: 

 • En az üç ay.
 • Üst sınır ihtiyaçlar doğrultusunda gönüllü ile belirlenir.
 • İlk hafta derneğin işleyişi ve tematik alanlarla ilgili genel eğitim tamamlanır ve tematik alanda devam etmek isteyen gönüllü ile üç aylık gönüllülük dönemi başlar.

Dernek tarafından sağlanacak destekler ve derneğin sorumlulukları: 

 • Dernekte geçirilen tam günlük gönüllülük gününde iki öğün, yarım günlük gönüllülük gününde bir öğün yemek gideri karşılanır.
 • Ofisteki ortak bilgisayarlar ve diğer ofis malzemeleri gönüllülerin kullanımına açıktır. 
 • Bir faaliyete destek olmak için dernek dışına çıkılması gerekirse harcırah masrafları dernek tarafından karşılanır.
 • Gönüllülük ilişkisi boyunca CİSST tarafından organize edilen eğitim, atölye, toplantı ve benzeri faaliyetlere katılabilir.
 • Gönüllünün CİSST çalışma alanına dair yaptığı bireysel araştırmalar dernek imkânlarınca desteklenir.
 • Gönüllüler, derneğin İstihadam ve İdari Usuller Politika Belgesi kapsamınca korunur.