CİSST Proje Asistanı Arıyor!

Sözleşme Türü: Yarı zamanlı-Süreli (9 Ay)

Çalışma Yeri: İstanbul/Kadıköy

Çalışma Saatleri: 10:30 – 18:00

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) Ne Yapar?

CİSST tüm mahpusların temel hak ve özgürlüklerinin garanti altına alınması, insanlık onuruna uygun şekilde muamele görmeleri, ihtiyaç duyduklarında ilgili başvuru mekanizmalarına erişebilmeleri için hapishane koşullarını izler ve bu konuda iyileşme sağlanması adına savunuculuk çalışmaları yapar. 2009’dan bu yana, özel ihtiyacı olan mahpuslara yönelik çalışmalar da yürütür. Bu bağlamda kadın, çocuk, LGBTİ+, yabancı uyruklu, ağırlaştırılmış müebbet, engelli, yaşlı, işçi, öğrenci ve sağlık sorunları olan mahpusların haklarına odaklanır. İnsan hakları ihlallerinin soruşturulması ve sona erdirilmesine yönelik resmî kurumlara başvurular yapar. Hapishane izleme ziyaretleri, mektuplaşma, CİSST danışma hattı, avukat ziyaretleri, ailelerle görüşmeler, bilgi edinme, soru önergeleri, medya incelemesi gibi araçlar kullanarak veri toplar. İhlallerin ortadan kaldırılması ve mağduriyetlerin giderilmesine yönelik savunuculuk ve lobi faaliyetleri yürütür. Sahadan topladığı bulguları raporlar, Türkiye’deki ve uluslararası alandaki ilgili kurumların dikkatine sunar.

Görev ve Sorumluluklar:

 • Projenin her adımında yapılacak işlerin koordinasyonunu proje koordinatörü ile birlikte sağlamak,
 • Projenin takibi, alınan bilgilerin dağıtılabilmesi ve kurum içi izlemenin yürütülebilmesi için koordinasyon ekibinin kendisinden talep ettiği bilgi ve belgeleri hazırlamak/ sunmak,
 • Türkiye’deki mahpusların ve yakınlarının çeşitli sebeplerle başvurabileceği kurumların kapsamlı araştırmasını yapmak ve bilgilerin doğruluğunu teyit etmek,
 • Kurulacak olan yeni bir web sitesinin veri girişlerini gerçekleştirmek ve eksiklikleri tespit etmek.

Aranan Nitelikler

 • Mahpus hakları alanında çalışan sivil toplum örgütü, kurum veya yapılarda gönüllü ya da profesyonel çalışma deneyimine sahip olmak veya alan hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Proje asistanlığının gerektirdiği sorumlulukları içeren alanlarda en az 1 yıl deneyimli olmak,
 • İnsan hakları ve CİSST’in ilke[1], değer ve politika belgeleriyle[2] uyumlu çalışmak,
 • Her türlü ayrımcı tutumdan uzak davranmak,
 • WordPress 6.0 platformuna ve MS Office Programlarına ve hâkim olmak,
 • Tercihen İngilizce bilmek,
 • Güçlü yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olmak,
 • Takım çalışmasına yatkın olmak; sorumluluk bilinciyle hareket etmek, gerektiğinde inisiyatif alabilmek,
 • Geri bildirime açık olmak,
 • Dikkatli ve özenli çalışmak, iş takibi yapabilmek, yüksek organizasyon becerisine sahip olmak,
 • Sonuç odaklı olmak ve çözüm odaklı hareket etmek.

Son Başvuru Tarihi: 3 Nisan 2023

Adaylar, özgeçmiş ve niyet mektuplarını, önceki iş deneyimlerinde birlikte çalışmış oldukları iki koordinatörün/süpervizörün/yöneticinin referans bilgileriyle birlikte 3 Nisan 2023’e kadar basvuru@cisst.org.tr adresine gönderebilirler. Konu kısmına “Proje Asistanı” yazılması rica olunur.

[1] https://cisst.org.tr/hakkimizda/ilkelerimiz/

[2] https://cisst.org.tr/hakkimizda/politika-belgeleri/