CİSST Hapiste Engelli Tematik Alan Temsilcisi Arıyor!

Sözleşme Türü: Yarı zamanlı (Ayda 10 Gün)

Çalışma Yeri: İstanbul/Kadıköy

Çalışma Saatleri: 10:30 – 18:00

 

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) Ne Yapar?

CİSST tüm mahpusların temel hak ve özgürlüklerinin garanti altına alınması, insanlık onuruna uygun şekilde muamele görmeleri, ihtiyaç duyduklarında ilgili başvuru mekanizmalarına erişebilmeleri için hapishane koşullarını izler ve bu konuda iyileşme sağlanması adına savunuculuk çalışmaları yapar. 2009’dan bu yana, özel ihtiyacı olan mahpuslara yönelik çalışmalar da yürütür. Bu bağlamda kadın, çocuk, LGBTİ+, yabancı uyruklu, ağırlaştırılmış müebbet, engelli, yaşlı, işçi, öğrenci ve sağlık sorunları olan mahpusların haklarına odaklanır. İnsan hakları ihlallerinin soruşturulması ve sona erdirilmesine yönelik resmî kurumlara başvurular yapar. Hapishane izleme ziyaretleri, mektuplaşma, CİSST danışma hattı, avukat ziyaretleri, ailelerle görüşmeler, bilgi edinme, soru önergeleri, medya incelemesi gibi araçlar kullanarak veri toplar. İhlallerin ortadan kaldırılması ve mağduriyetlerin giderilmesine yönelik savunuculuk ve lobi faaliyetleri yürütür. Sahadan topladığı bulguları raporlar, Türkiye’deki ve uluslararası alandaki ilgili kurumların dikkatine sunar.

Görev ve Sorumluluklar:

 • Mahpuslarla mektuplaşmak,
 • İnsan hakları başvuruları yapmak,
 • Bilgi edinme başvuruları yapmak,
 • Tematik alan bloğunu ve Twitter hesabını yürütmek,
 • CİSST veri tabanına veri girişi yapmak,
 • Alanına dair haber taraması yapmak ve bilgi üretmek,
 • Alanıyla ilgili yazı ve ihtiyaç duyulan diğer materyalleri hazırlamak; gerek duyulduğunda sunum yapmak, röportaj vermek,
 • Alanıyla ilgili meclise sunulacak soru önergeleri hazırlamak,
 • Alanındaki sivil toplum örgütleri, kurum ve yapılarla iş birliği yürütmek,
 • Yılda bir atölye çalışması düzenlemek,
 • Projenin takibi, alınan bilgilerin dağıtılabilmesi ve kurum içi izlemenin yürütülebilmesi için koordinasyon ekibinin kendisinden talep ettiği bilgi ve belgeleri hazırlamak/ sunmak,
 • Koordinasyon veya ilgili koordinatör tarafından katılması önerilen kapasite geliştirme eğitimlerine katılmak.

Aranan Nitelikler

 • Engelli hakları alanında çalışan sivil toplum örgütü, kurum veya yapılarda gönüllü ya da profesyonel çalışma deneyimine sahip olmak ve/ya alan hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Hapishaneler konusunda ilgi, üretim veya çalışma deneyimi sahibi olmak,
 • İnsan hakları ve CİSST’in ilke[1], değer ve politika belgeleriyle[2] uyumlu çalışmak,
 • Her türlü ayrımcı tutumdan uzak davranmak,
 • MS Office Programlarına hâkim olmak,
 • Danışanlarla kurulan ilişkide profesyonel sınırların farkında olmak ve güçlü bir iş etiğine sahip olmak,
 • Güçlü yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olmak,
 • Takım çalışmasına yatkın olmak; sorumluluk bilinciyle hareket etmek, gerektiğinde inisiyatif alabilmek,
 • Geri bildirime açık olmak,
 • Dikkatli ve özenli çalışmak, iş takibi yapabilmek, yüksek organizasyon becerisine sahip olmak,
 • Sonuç odaklı olmak ve çözüm odaklı hareket etmek.

Son Başvuru Tarihi: 19.12.2022

Adaylar, özgeçmiş ve niyet mektuplarını, önceki iş deneyimlerinde birlikte çalışmış oldukları iki koordinatörün/süpervizörün/yöneticinin referans bilgileriyle birlikte 19 Aralık 2022’ye kadar basvuru@cisst.org.tr adresine gönderebilirler. Konu kısmına “Hapiste Engelli Tematik Alan Temsilcisi” yazılması rica olunur.

[1] https://cisst.org.tr/hakkimizda/ilkelerimiz/

[2] https://cisst.org.tr/hakkimizda/politika-belgeleri/