CİSST Hukuk Sorumlusu arıyor!

İLANIMIZ BAŞVURUYA KAPANMIŞTIR

 

İş İlanı: Hukuk Sorumlusu

Sözleşme Türü: Tam zamanlı

Çalışma Yeri: İstanbul/Kadıköy[1]

Çalışma Saatleri: 10:30 – 18:00

 

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) Ne Yapar?

CİSST tüm mahpusların temel hak ve özgürlüklerinin garanti altına alınması, insanlık onuruna uygun şekilde muamele görmeleri, ihtiyaç duyduklarında ilgili başvuru mekanizmalarına erişebilmeleri için hapishane koşullarını izler ve bu konuda iyileşme sağlanması adına savunuculuk çalışmaları yapar. 2009’dan bu yana, özel ihtiyacı olan mahpuslara yönelik çalışmalar da yürütüyor. Bu bağlamda kadın, çocuk, LGBTİ+, yabancı uyruklu, ağırlaştırılmış müebbet, engelli, yaşlı, işçi ve sağlık sorunları olan mahpusların haklarına odaklanmıştır. Hapishane izleme ziyaretleri, mektuplaşma, CİSST danışma hattı, avukat ziyaretleri, ailelerle görüşmeler, resmi kurumlara yapılan ihlalin soruşturulması ve sona erdirilmesine yönelik insan hakları başvuruları, bilgi edinme başvuruları, soru önergeleri, medya incelemesi gibi araçlar kullanarak veri toplar, iddiaların soruşturulması için başvurular yapar, ihlallerin ortadan kaldırılması ve mağduriyetlerin giderilmesine yönelik savunuculuk ve lobi faaliyetleri yürütür. Sahadan topladığı bulguları raporlar, Türkiye’deki ve uluslararası alandaki ilgili kurumların dikkatine sunar.

 

Görev ve Sorumluluklar:

 • Çalışan sözleşmeleri, fon veren kurumlarla imzalanan sözleşmeler, hizmet ve mal alım sözleşmeleri ile dernek faaliyet alanını ilgilendiren sözleşmelerin hukuki uygunluğunu sağlamak konusunda ekibe destek vermek; satın alımlar için şablon sözleşmeler hazırlayarak sözleşmelerin hukuki açıdan dikkat gerektiren noktalarını detaylandırarak diğer çalışanları yönlendirmek,
 • CİSST’in yapacağı yerinde izleme faaliyetlerine, hapishane ziyaretlerine katılmak ve izleme raporları hazırlamak,
 • İnfaz süreçlerine dair yasaları ve yönetmelikleri takip etmek ve bunlara dair çalışanlara bilgi vermek,
 • Gerekli durumlarda, hukuki boyutunun değerlendirilmesi için, alana dair bilgi notları ve başvuru taslakları oluşturmak,
 • Emsal dava ve kararları takip ederek ekiple paylaşmak,
 • Alanı ile ilgili toplantı, konferans ve seminerlere katılmak,
 • CİSST Gönüllü Avukat Ağı’nın organizasyon ve iletişimini sağlamak,
 • Avukatlardan oluşan inisiyatif, oluşum, organizasyon ve barolarla ilişkileri sağlamak,
 • Adli ve idari süreçlerde vekil sıfatıyla sürece dahil olmak; stratejik dava takibi yapmak,
 • Çalışanların alana dair hukuki sorularına yanıt vermek, gerektiğinde buna dair toplantılar düzenlemek.

Aranan Nitelikler

 • MS Office Programlarına ileri derecede hakim olmak,
 • İnfaz hukuku başta olmak üzere insan hakları hukuku ve ceza hukuku alanlarında çalışma deneyimi ya da ilgisi olmak,
 • Dernekler hukuku mevzuatına genel hatlarıyla hakim olmak (tercihen),
 • İdare hukuku alanında dava takibi/idari başvuru yolları deneyimi olmak (tercihen),
 • Hak temelli sivil toplum örgütünde hukuk sorumlusu olarak çalışmış ya da kurum içi hukuk danışmanı olarak çalışma deneyimi olmak (tercihen),
 • İngilizce hazırlanmış sözleşmelerin kontrol ve düzenlemelerini yapabilecek seviyede İngilizce bilmek (tercihen)
 • İnsan hakları, dernek ilke ve hedefleriyle[2] uyumlu çalışmak,
 • Farklı gruplara önyargısız davranabilmek ve her türlü ayrımcı tutumdan uzak davranmak,
 • Yazılı ve sözlü anlamda güçlü iletişim becerilerine sahip olmak,
 • Gerektiği durumlarda inisiyatif almak, genel işleyişte takım çalışmasına yatkın olmak,
 • Geri bildirime açık olmak,
 • Dikkatli ve düzenli çalışmak, iş takibi yapabilmek, yüksek organizasyon becerisine sahip olmak,
 • Sonuç odaklı, problem çözme yaklaşımıyla hareket etmek,
 • CİSST’in ilke, değer ve politika belgelerine uyumlu çalışmak[3]

 

Son Başvuru Tarihi:

Adaylar, özgeçmiş ve niyet mektuplarını, önceki iş deneyimlerinde birlikte çalışmış oldukları iki koordinatörün/süpervizörün/yöneticinin referans bilgileriyle birlikte 7 Ocak Cuma 18.00’e kadar info@cisst.org.tr adresine gönderebilirler. Konu kısmına “Hukuk Sorumlusu iş başvurusu” yazılması rica olunur.

 

[1] Covid-19 salgını nedeniyle uzaktan çalışma/hibrit çalışma uygulamasına geçilmiştir. Salgının seyrine göre ofis çalışmasına geri dönülmesine karar verilebilir.

[2] Bknz. https://cisst.org.tr/hakkimizda/ilkelerimiz/

[3] https://cisst.org.tr/hakkimizda/politika-belgeleri/