CİSST Mali ve İdari İşler Sorumlusu Arıyor

İLANIMIZ BAŞVURUYA KAPANMIŞTIR

 

Sözleşme Türü: Tam zamanlı 

Çalışma Yeri: İstanbul/Beyoğlu (Covid-19 salgını nedeniyle Mart 2020’de evden çalışma uygulamasına geçilmiştir. Salgının seyrine göre bir süre evden çalışılabilir.)

Çalışma Saatleri: 10:30 – 18:00

 

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) Ne Yapar?

CİSST tüm mahpusların temel hak ve özgürlüklerinin garanti altına alınması, insanlık onuruna uygun şekilde muamele görmeleri, ihtiyaç duyduklarında ilgili başvuru mekanizmalarına erişebilmeleri için hapishane koşullarını izler ve bu konuda iyileşme sağlanması adına savunuculuk çalışmaları yapar. 2009’dan bu yana, özel ihtiyacı olan mahpuslara yönelik çalışmalar da yürütüyor. Bu bağlamda kadın, çocuk, LGBTİ+, yabancı uyruklu, ağırlaştırılmış müebbet, engelli, yaşlı, işçi ve sağlık sorunları olan  mahpusların haklarına odaklanmıştır. Hapishane izleme ziyaretleri, mektuplaşma, CİSST danışma hattı, avukat ziyaretleri, ailelerle görüşmeler, resmi kurumlara yapılan ihlalin soruşturulması ve sona erdirilmesine yönelik insan hakları başvuruları, bilgi edinme başvuruları, soru önergeleri, medya incelemesi gibi araçlar kullanarak veri toplar, iddiaların soruşturulması için başvurular yapar, ihlallerin ortadan kaldırılması ve mağduriyetlerin giderilmesine yönelik savunuculuk ve lobi faaliyetleri yürütür. Sahadan topladığı bulguları raporlar, Türkiye’deki ve uluslararası camiadaki ilgili kurumların dikkatine sunar.

 

Görev ve Sorumluluklar:

Mali İşler

 • Günlük muhasebe kayıtlarının yapılması, belgelerin dosyalanması ve bunların aylık olarak Mali Müşavir’e kontrole sunulması
 • Banka işlemlerinin takibi ve muhasebe kayıtlarının yapılması
 • Faturasız hizmet alımları için sözleşmelerin hazırlanması, gider pusulalarının düzenlenmesi ve muhasebe kayıtlarının yapılması
 • Projelere ilişkin faturaların harcama bütçelerine eklenmesi, muhasebe kayıtlarının yapılması ve dosyalanması
 • Muhtasar beyanname için gerekli olan tüm belgelerin her ay mali müşavire gönderilmesi
 • Aylık banka işlemleri ve muhasebe kayıtlarının mutabakatının yapılması için Mali Müşavir’ e gerekli belgelerin gönderilmesi ve takibi
 • Fon kuruluşlarına sunulan finansal raporların hazırlanmasında Finans Koordinatörü ve proje yöneticilerine destek verilmesi
 • Personelin ve projede görevlendirilecek uzmanların ödemelerinin gerçekleşmesi için gerekli belgelerin düzenlenmesi ve ödemelerin takibi
 • Aylık ve yıllık bütçe tahmininin yapılması için gerekli bilgilerin hazırlanması, gerçekleşmelerin takip ve raporlaması
 • Nakit akış tablosunun düzenlenmesi ve aylık olarak güncellenmesi için Finans Koordinatörü’ne destek verilmesi
 • Alındı belgelerinin düzenlenmesi ve kayıtlarının yapılması
 • Kasa işlemlerinin gerçekleştirilmesi, kontrolü, kayıtlarının tutulması, muhasebe kayıtlarının yapılması.

İdari İşler

 • Yurt dışı yardım alma bildirimi, üyelik işlemleri, Genel Kurul ve dernek organlarındaki değişiklik bildirimi, Dernekler Beyannamesi gibi İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüyle ilgili işlerin takibi
 • Gelen giden evrak takibinin ve defter kaydının yapılması
 • Haftalık düzenli kargo ve posta işlemleri ve bunların takibinin sağlanması
 • Tüm idari satın alma ihtiyaçlarının belirlenmesi ve alımların derneğin genel politikasına uygun şekilde gerçekleştirilmesi
 • Personel işlerinin ve özlük dosyalarının takibi
 • Çalışan maaş ve SGK tahakkuklarının yasal süresinde ödenmesinin sağlanması
 • Hukuksal ve yasal işlemlerin organize edilmesi ve resmi kuruluşlar ile ilgili süreçlerin takip edilmesi ve yönetilmesi
 • Demirbaş defterinin tutulması ve demirbaşların zimmetlenmesi ve fiziki takibinin yapılması
 • Yıllık iç ve dış denetimler için gerekli hazırlığın yapılması ve hazırlanan raporlar için Finans Koordinatörü’ne destek verilmesi
 • Yönetim kurulu kararlarının karar defterine yazılması ve gerekli imzaların takibi
 • Yemek kartları için aylık hesaplamaların yapılması ve siparişin verilmesi
 • Ofisin verimli çalışabilmesi için gerekli olan elektrik, su, ısınma ve iletişim arızaları ya da ihtiyaçlarıyla ilgilenilmesi.

Aranan Nitelikler:

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun veya bu alanda deneyim sahibi olmak,
 • Orta düzey muhasebe ve mali raporlama bilgisi (tercihen Logo muhasebe programı),
 • Daha önce benzer pozisyonda iş tecrübesi,
 • Microsoft Office programlarına hakimiyet,
 • Dikkatli çalışma ve detaylara özen gösterme becerisi,
 • Ekip çalışmasına yatkınlık,
 • Güçlü iletişim yeteneği,
 • Barışçıl, açık ve şeffaf iletişim,
 • Bilgisayar ve diğer ofis ekipmanları hakkında teknik bilgi,
 • Kendi işini planlamak ve organize etmek konusunda deneyimli,
 • Genel anlamda insan hakları ve hak savunuculuğu konularında farkındalık sahibi,
 • CİSST’in ilke ve değerlerini bağlı olmak,
 • İngilizce iletişim ve konuşma becerisi (tercihen).

Son Başvuru Tarihi: 30 Eylül 2020, saat 18:00

Adaylar, özgeçmiş ve niyet mektuplarını, önceki iş deneyimlerinde birlikte çalışmış oldukları iki koordinatörün/süpervizörün/yöneticinin referans bilgileriyle birlikte 30 Eylül 2020 Çarşamba saat 18.00’e kadar info@cisst.org.tr adresine gönderebilirler. Konu kısmına “Mali ve İdari İşler Sorumlusu” yazılması rica olunur.